Skip to main content

Flip to avoid a flop

Flip gaat over leiderschap en eigenaarschap. Afstand nemen van het bedrijf om de juiste koers te kunnen gaan varen. De rust en ruimte nemen om tot inzichten. Inspireren en motiveren van anderen.