Skip to main content

Privacyverklaring

i4C company, gevestigd aan De Spiering 7, Schaijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https:www.i4c-company.nl

De Spiering 7, Schaijk

0612937872

Patriek Albers is de Functionaris Gegevensbescherming van i4C company Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

i4C company verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

i4C company verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- i4C company analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

i4C company neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van i4C company) tussen zit. i4C company gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

i4C company bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

i4C company verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

i4C company gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. i4C company gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door i4C company en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . i4C company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

i4C company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Glow

 

Glow

 • Waarmaker

  Waar sta ik voor

 • Lexa Home & Living

 • Big Fish Small Pan

 • Yellow Telefonica

 • Green Land Drive

 • CAX Furniture

 • Hybrid Automobile

 • Cutex Nail Polish

 • Puk Lenses

 • Virtual Landscape

 • Hubble Speaker Limited

 • Fascinating Insects

 • Architecture Office Stein

 • Archeological Modeling

 • On the Road

 • Fascinating Birds

 • Fall Nature

 • Hill Center

 • Underwater Worlds

 • Bata Functional Case

 • VG Power Motors

 • In the Deep

 • Planetary Gear

 • Watches by Lawrence Defony

Lees verder

Grip

 

Glow

 • Waarmaker

  Waar sta ik voor

 • Lexa Home & Living

 • Big Fish Small Pan

 • Yellow Telefonica

 • Green Land Drive

 • CAX Furniture

 • Hybrid Automobile

 • Cutex Nail Polish

 • Puk Lenses

 • Virtual Landscape

 • Hubble Speaker Limited

 • Fascinating Insects

 • Architecture Office Stein

 • Archeological Modeling

 • On the Road

 • Fascinating Birds

 • Fall Nature

 • Hill Center

 • Underwater Worlds

 • Bata Functional Case

 • VG Power Motors

 • In the Deep

 • Planetary Gear

 • Watches by Lawrence Defony

Lees verder

Flip

 

Glow

 • Waarmaker

  Waar sta ik voor

 • Lexa Home & Living

 • Big Fish Small Pan

 • Yellow Telefonica

 • Green Land Drive

 • CAX Furniture

 • Hybrid Automobile

 • Cutex Nail Polish

 • Puk Lenses

 • Virtual Landscape

 • Hubble Speaker Limited

 • Fascinating Insects

 • Architecture Office Stein

 • Archeological Modeling

 • On the Road

 • Fascinating Birds

 • Fall Nature

 • Hill Center

 • Underwater Worlds

 • Bata Functional Case

 • VG Power Motors

 • In the Deep

 • Planetary Gear

 • Watches by Lawrence Defony

Lees verder

Grow

 

Glow

 • Waarmaker

  Waar sta ik voor

 • Lexa Home & Living

 • Big Fish Small Pan

 • Yellow Telefonica

 • Green Land Drive

 • CAX Furniture

 • Hybrid Automobile

 • Cutex Nail Polish

 • Puk Lenses

 • Virtual Landscape

 • Hubble Speaker Limited

 • Fascinating Insects

 • Architecture Office Stein

 • Archeological Modeling

 • On the Road

 • Fascinating Birds

 • Fall Nature

 • Hill Center

 • Underwater Worlds

 • Bata Functional Case

 • VG Power Motors

 • In the Deep

 • Planetary Gear

 • Watches by Lawrence Defony

Lees verder